Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Tràmits  > Per temes  > Justícia  > Associacions  > Constitució d'una associació
 

Constitució d'una associació

Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit. Les associacions s'han d'inscriure en el Registre d'Associacions només a afectes de publicitat.

A qui va dirigit?

  • A persones físiques amb capacitat d'obrar, amb un mínim de 14 anys, i que actuïn amb l'assistència dels seus representants legals si no estan emancipats.
  • A persones jurídiques privades i públiques, sempre que les normes per les quals es regeixen no els prohibeixin constituir associacions i que l'acord sigui adoptat per un òrgan competent.
  • En el cas d'associacions infantils, juvenils, alumnes i altres integrades per menors d'edat és suficient la capacitat natural. En tot cas, cal que formi part de l'associació una persona major d'edat per formalitzar els actes que així ho requereixin.

Si aquest tràmit es fa en línia té una reducció d'un 50%.

 
 

Passos a seguir per...

  • En termini En termini  
  • Fora de termini Fora de termini  
 
 

Formularis i documentació relacionada

  • En línia En línia  
  • PDF PDF
 
 
 
 
Data actualització 18.03.2015